Immigrants – Socrates Grundtvig 2

Immigrants – Socrates Grundtvig 2
Integration of Immigrants – Towards Better Understanding and Top Quality Education in European Cooperation
Numer projektu:
Czas realizacji: 08.2004 – 07.2007

Opis projektu

Działania w projekcie były ukierunkowane na pomoc w integracji imigrantom w krajach partnerów. W pierwszym roku trwania projektu partnerzy opracowali ankietę i przeprowadzili badania wśród imigrantów dotyczące ich sytuacji społecznej, ekonomicznej i personalnej. Celem badań było także zdobycie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych imigrantów.
Raport z badań posłużył jako podstawa do opracowania programów szkoleń językowych. Stworzone szkolenia były różne w różnych krajach. Na przykład w Polsce najbardziej pomocnym okazał się kurs języka polskiego podczas, gdy w innych krajach imigranci wybierali szkolenia inne niż językowe. Stworzone kursy zostały przetestowane wśród grup imigrantów, a ich ocena przez uczestników okazała się bardzo pozytywna. Poza stworzeniem szkoleń dedykowanych imigrantom, projekt miał także na celu propagowanie idei organizowania Dni Interkulturowych mających przybliżać kultury krajów pochodzenia imigrantów. Takie dni odbyły się kilkakrotnie w każdym kraju i były okazją do zabawy ale także i nauki. W trzecim roku realizacji projektu udało się zorganizować Dni w tym samym czasie i umożliwić uczestnikom z różnych krajów kontakt poprzez internet. Element ten okazał się dobrym pomysłem i ciekawą atrakcją. Partnerzy zebrali także najważniejsze informacje dotyczące aspektów prawnych życia i pracy imigrantów w każdym z krajów.

Partnerzy

Greta des Pays Champenois – Sezanne, Francja (koordynator)
Centro Gamma – Neapol, Włochy
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Hiiden Opisto – Lohja, Finlandia
Iniciativas Para La Formación – Malaga, Hiszpania
Territorial Permanent Centres – Rovigo, Włochy
UniCom Education Center – Rejkjawik, Islandia