Paszport do eksportu etap II – PO IG

ig
Paszport do eksportu etap II - PO IG 6.1 Realizacja strategii eksportowej firmy Danmar Computers na rynku brytyjskim Numer projektu: WND-POIG.06.01.00-18-001/11 Czas realizacji: 08.2011 - 07.2013 Opis projektu Celem projektu było wdrożenie Planu rozwoju eksportu zawierającego strategię rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku brytyjskim. Dokument ten, o...
Czytaj dalej...

Bon na innowacje 2011

Bon na innowacje 2011 Rozwój technologii zdalnego kształcenia w metodzie Collaborative Learning w usługach szkoleniowych świadczonych przez Danmar Computers Numer projektu: BNI/18/0380/11 Czas realizacji: 06.2011 - 09.2011 Opis projektu Celem projektu był zakup usług doradczych dotyczących rozwoju technologii kształcenia zdalnego w metodzie Collaborative Lea...
Czytaj dalej...

AdminProject – IG 8.1

AdminProject - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.1 Stworzenie zintegrowanej aplikacji webowej do zdalnego administrowania projektami AdminProject Numer projektu: WND-POIG.08.01.00-18-113/10 Czas realizacji: 07.2011 - 12.2012 Opis projektu Celem projektu było przygotowanie i uruchomienie e-usługi umożliwiającej samodzielne, zdalne administrowanie pr...
Czytaj dalej...

FML – Kapitał Ludzki 8.1.1

pokl-loga
FML – PO KL 8.1.2 Podniesienie adaptacyjności i konkurencyjności Fabryki Maszyn w Leżajsku poprzez specjalistyczne szkolenia związane z rozszerzeniem profilu działalności Numer projektu: WND-POKL.08.01.02-18-035/11 Czas realizacji: 09.2011 – 08.2013 Opis projektu Celem głównym projektu było poszerzenie kompetencji 135 pracowników Fabryki Maszyn w Leżajsku w ...
Czytaj dalej...