Współczesny gimnazjalista – PO KL 9.1.2

wspolczesny_gimnazjalista
Współczesny gimnazjalista – PO KL 9.1.2 Współczesny gimnazjalista Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-18-096/09 Czas realizacji: 10.2009 – 07.2011 Opis projektu Głównym celem projektu było wykształcenie i rozwijanie cech przedsiębiorczości (umiejętności krytycznego myślenia, kształtowanie aktywnego stosunku do życia, ułatwienie rozumienia zasad ekonomii) przy ...
Czytaj dalej...

Reverti – PO KL 7.2.1

reverti
REVERTI – PO KL 7.2.1 REVERTI – Aktywny powrót na rynek pracy Numer projektu: WND-POKL.07.02.01-18-035/08-00 Czas realizacji: 01.2009 – 12.2009 Opis projektu Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wybranych powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, kolbuszowskiego, łańc...
Czytaj dalej...

B2B – PO IG 8.2

b2b
B2B – PO IG Działanie 8.2 Wdrożenie systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-18-006/08 Czas realizacji: 01.2009 – 12.2009 Opis projektu Głównym celem projektu było wdrożenie systemu B2B łączącego w sposób elektroniczny przedsiębiorstwo Danmar Computers – wnioskoda...
Czytaj dalej...

Azoty IT – PO KL 8.1.1

azoty
SZKOLENIA – PO KL 8.1.1 SZKOLENIA – droga ku lepszej przyszłości Zakładów Azotowych i Córek-Spółek Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-12-085/08 Czas realizacji: 07.2009 – 11.2011 Opis projektu Celem głównym projektu było dostosowanie kompetencji 500 pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie i Spółek-Córek do zmian w zakresie zarządzania i organizacji pracy zw...
Czytaj dalej...