B2B – PO IG 8.2

B2B – PO IG Działanie 8.2
Wdrożenie systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych
Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-18-006/08
Czas realizacji: 01.2009 – 12.2009

Opis projektu

Głównym celem projektu było wdrożenie systemu B2B łączącego w sposób elektroniczny przedsiębiorstwo Danmar Computers – wnioskodawcę oraz współpracujące z nim firmy. Projekt polegał na wdrożeniu nowego systemu teleinformatycznego opartego o SharePoint Server i zintegrowanego z nim SQL Server oraz Exchange Server. Zintegrowane serwery tworzyły platformę dającą możliwość automatycznej wymiany danych oraz koordynacji działań pomiędzy partnerami.
Współpraca opierała się na modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, w którym zastosowane systemy teleinformatyczne umożliwiały funkcje wymiany informacji/danych i przygotowanie/prezentowanie ofert oraz przygotowanie wniosków inwestycyjnych dla klientów. Fakt znajdowania się w różnych lokalizacjach fizycznych poszczególnych partnerów nie miał praktycznego znaczenia ze względu na wydzieloną sieć Extranet umożliwiającą zastosowanie usług elektronicznych. Takie wirtualne przedsiębiorstwo, pomimo geograficznego rozproszenia, było postrzegane przez klienta jako jeden organizm gospodarczy. Elektroniczna, zautomatyzowana wymiana danych pomiędzy partnerami była realizowana przy pomocy dwukierunkowego przekazywania danych pomiędzy stronami transakcji (EDI – Electronic Data Interchange). System ułatwił nadzór nad obiegiem dokumentów, gospodarowanie i rezerwację zasobów między współpracującymi przedsiębiorstwami, usprawnił pracę oraz udostępnił partnerom personalizowaną witrynę internetową. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: arch.danmar-computers.com.pl/b2b

Partnerzy

Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Firma Doradczo Szkoleniowa – Rzeszów, Polska
DC Center – Rzeszów, Polska