Azoty IT – PO KL 8.1.1

SZKOLENIA – PO KL 8.1.1
SZKOLENIA – droga ku lepszej przyszłości Zakładów Azotowych i Córek-Spółek
Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-12-085/08
Czas realizacji: 07.2009 – 11.2011

Opis projektu

Celem głównym projektu było dostosowanie kompetencji 500 pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie i Spółek-Córek do zmian w zakresie zarządzania i organizacji pracy związanych z wdrażaniem rozwiązań ICT.
W projekcie wzięło udział 500 pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie i Córek-Spółek (AUTOMATYKA, ELZAT, JRCH, KOLTAR, WIEZAT ZWIRI), którzy skorzystali ze szkoleń ogólnych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, przydatnych na obecnym stanowisku pracy jak również u innych pracodawców. Przeprowadzone zostały szkolenia: MS Word (podstawowy i zaawansowany); MS Excel (podstawowy i zaawansowany); MS Access (podstawowy i zaawansowany); obsługa Internetu i poczty; grafika komputerowa Corel; MS PowerPoint; AutoCAD; projektowanie stron WWW i PHP; sterowanie procesami przemysłowymi (podstawowy i zaawansowany); system Windows XP, VISTA; administracja i programowanie baz danych SQL; szkolenia według potrzeb.

Projekt został zrealizowany bez udziału partnerów.