Godzenie życia zawodowego z rodzinnym w opinii pracodawców i pracowników – wyniki badań fokusowych

Na podstawie przeprowadzonych w listopadzie 2016 r. wywiadów fokusowych, zostały opracowane publikacje dotyczące aspektów godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Problematyka ta poruszana była w dyskusji zarówno z pracodawcami, jak i pracownikami.

Wyniki i spostrzeżenia obu grup zostały zawarte w raportach podsumowujących.

W dalszym ciągu trwają badania na temat świadomości tych aspektów wśród osób pracujących oraz poszukujących pracy w odniesieniu do międzyinstytucjonalnego modelu współpracy na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Prace badawcze zrealizowane zostały w ramach projektu pn. Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii (nr projektu: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15). Więcej o projekcie na stronie: wlb.e-wspolpraca.pl