Zespół HEALTHNIC Diet w Rzeszowie

Czwarte spotkanie partnerstwa w projekcie HEALTHNIC odbyło się w Polsce, a organizacją goszczącą był Danmar Computers. Przedstawiciele wszystkich współpracujących w projekcie instytucji uczestniczyli w dwu-dniowym spotkaniu w dniach 10 i 11 stycznia, 2019 roku.

Dyskusje koncentrowały się głównie wokół opracowanego Przewodnika HEALTHNIC Diet, a partnerzy dzielili się swoimi doświadczeniami z ukończonych prac i komentowali wszelkie obszary wymagające poprawy.

Następnie przeprowadzono sesję w celu zebrania informacji zwrotnych z przeprowadzonych warsztatów krajowych, zrealizowanych przez każdego z partnerów.

Kolejno odbyła się sesja planowania prac nad zestawem narzędzi HEALTHNIC Diet, dzieląc zadania pomiędzy partnerów. W następstwie przyszedł czas na podsumowanie przydzielonych prac.

Drugi dzień miał na celu sfinalizowanie dostępnych danych i informacji dotyczących kwestii zarządzania projektem, w tym w zakresie procedur i założeń raportowania.

Partnerzy rozmawiali również o działaniach związanych z upowszechnianiem oraz o tym, jak osiągnąć planowane wskaźniki, aby grupa docelowa jak najlepiej mogła skorzystać z rezultatów tego projektu. Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem procedur w zakresie ewaluacji.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.