YEP! – The first meeting in Valencia

Pierwsze spotkanie w ramach projektu YEP! odbyło się w Walencji, gdzie zlokalizowana jest siedziba koordynatora projektu, organizacja AJEV. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele wszystkich partnerów, tj.: AJEV (koordynator), F&G Consultores, E-Seniors, Materahub, UTH i Danmar Computers.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji wszystkich partnerów, następnie został omówiony zakres projektu i podział prac. Podczas spotkania dyskutowano nad wewnętrznymi dokumentami mającymi powstać w ramach projektu, tj. Planem Zarządzania, Planem Upowszechniania, Planem Komunikacji oraz Planem Jakości. Partnerzy zostali zapoznani z umowami dwustronnymi i ogólnymi zasadami realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

W kolejnej części spotkania zostały przedstawione przez partnerów odpowiedzialnych za ich wykonanie następujące Rezultaty projektu: IO1 – AJEV, IO2 – Materahub, IO3 – Danmar Computers i IO4 – F&G Consultores.

Partnerstwo zgodziło się na korzystanie z systemu AdminProject, stanowiącego wsparcie w procesie zarządzania projektem.

Kolejna sesja polegała na podziale konkretnych zadań pomiędzy partnerami, ustaleniu terminów oraz kolejnych kroków w realizacji projektu, jakie należy podjąć w najbliższej przyszłości. Uzgodniono również termin kolejnego spotkania partnerskiego, które odbędzie się w Paryżu, w lutym 2017 r.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.