Warsztaty LTTA w projekcie ENGAGE

W dniach 8-12 października we włoskiej miejscowości Livorno odbyło się tygodniowe szkolenie wyjazdowe dla kadry projektu ENGAGE (ENhancinG Adults key competences to promote and encouraGe effective cooperation between Education and labor market). Wspólna dyskusja koncentrowała się wokół postępów prac poszczególnych partnerów w projekcie oraz na planowaniu najbliższych działań.

Poruszane podczas spotkania tematy obejmowały: wprowadzenie do treningu umiejętności miękkich i ich znaczenie w każdej pozycji zawodowej, finalizacja treści szkoleniowych oraz prezentacja opracowanej przez Danmar Computers platformy.

Projekt ENGAGE skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach, szczególnie z grupy NEETs, oraz osób poszukujących pracy, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie: rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności i pracy w grupie. Celem projektu jest również dostarczanie wysokiej jakości szkoleń, dostosowanych do potrzeb młodych osób o niskich kwalifikacjach.

Livorno, poza tym, że była miejscem spotkania, zaoferowała partnerom projektu możliwość nacieszenia się słońcem i pięknem przyrody.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.