VALITS 2.0 – Pierwsze spotkanie partnerstwa

Pierwsze spotkanie projektu Valits 2.0 odbyło się w Saalfelden (Austria). Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu 20-21 stycznia 2020.

Projekt Valits 2.0 skierowany jest do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz dla osób o niskich kwalifikacjach. Nieformalne umiejętności przekrojowe są często “kluczem” dostępu do pracy i prawdopodobnie staną się one niezbędne w dzisiejszym środowisku pracy. Rozwój cyfrowy i technologiczny zastępuje wiele miejsc pracy, przez co ważne jest posiadanie umiejętności, których nie można zastąpić komputerami czy robotami.

Podczas spotkania partnerzy z Hiszpanii, Polski, Danii, Austrii i Portugalii omawiali etapy projektu, które koordynator zaprezentował na początku spotkania. Partnerzy ustalili również jakie działania należy podjąć przed następnym spotkaniem, które odbędzie się 5-6 Maja 2020 w Rzeszowie (Polska).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.