Trzecie spotkanie partnerów projektu M&M

Partnerzy w projekcie Math & Motivation odbyli podróż do Portugalii na trzecie spotkanie, którego gospodarzem była szkoła EPRALIMA. Spotkanie dokładnie odbyło się w miejscowości Arcos de Valdevez w dniach 4-5 marca 2019 roku.

Po serdecznym powitaniu przez gospodarzy, rozpoczęto dyskusję na temat wyników z ostatniego raportu, po czym omówiono dotychczasowe prace projektowe. Następnie był czas na podsumowanie wyników ze szkoleń kaskadowych zorganizowanych w przez każdego z partnerów. Ważnym punktem spotkania była platforma e-learningowa: prezentacja zaawansowania prac i kluczowych funkcjonalności, co poprowadziło do ​​dyskusji i zebrania cennych uwag od uczestników, które pomogą w nadaniu ostatecznego kształtu platformie. Kolejno przedstawiono założenia etapu pilotowania e-platformy, który odbędzie się jeszcze w tym roku szkolnym. Ostatnie punkty spotkania poświęcone były kwestiom finansowym, sesji pytań i odpowiedzi, jakości, potwierdzenia ustalonych terminów zadań i planowania dalszego upowszechniania rezultatów projektowych.

Partnerstwo M&M kolejny raz spotka się w Walencji 04.07.2019 na konferencji końcowej.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.