Projekt “Total Business Plants” rozpoczął się w Volos!

Projekt “Innovative Integrated Training in Healing Plants” [Total Business Plants] finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Oficjalnie rozpoczął się 16 listopada 2016 roku w Volos w siedzibie Uniwersytetu Thessally.

Projekt „Total Business Plants” jest realizowany w ramach 2 Akcji Kluczowej europejskiego programu Erasmus+: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Projekt ma na celu zintegrowane podejście do zapoznania się różnych grup docelowych (rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, stowarzyszeń rolników, małych lokalnych przedsiębiorstw, etc.) z zarządzaniem i uprawą roślin leczniczych i aromatycznych poprzez innowacyjny program treningowy wykorzystując nowoczesną technologię.

Uniwersytet Thessally jako koordynator zainicjował projekt organizując pierwsze spotkanie wszystkich partnerów konsorcjum. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Biognosis (Grecja), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria), FyG Consultores (Hiszpania) i Danmar Computers (Polska).

Projekt jest uznany za bardzo innowacyjny w kontekście proponowanego rozwoju ponadnarodowego partnerstwa strategicznego VET gdyż uwzględnia nową dziedzinę uprawy roślin leczniczych. Będzie realizowany przez dwa lata i zapewni istotną wartość dodaną w tym sektorze gospodarki.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na:
YouTube: https://youtu.be/UCbVOepynZs
Facebook: https://www.facebook.com/HealingPlantsErasmusPlus/
Website: http://businessplants.eu/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.