Szkolenie LTTA w ramach projektu „Math and Motivation”

W dniach od 5 do 9 marca, w malowniczej włoskiej miejscowości Pontedera, odbyło szkolenie LTTA w ramach projektu „Math and Motivation.” Partnerzy z Bułgarii, Polski, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Chorwacji oraz Portugalii spotkali się, aby szkolić się i pogłębiać swoją wiedzę na temat metodyki kooperatywnego uczenia się i wdrożenia jej w wersji on-line, jako narzędzia e-learningowego.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od prezentacji organizacji każdego z uczestników oraz przedstawienia oczekiwań, a także obaw związanych z odbywającym się szkoleniem. Następnie partner z Włoch przedstawił metody dzielenia stosowane przez nauczycieli matematyki w szkole. W kolejnych dniach pracowano nad metodą uczenia się opartą na współpracy, a także opracowywano program nauczania, który wywołał zagorzałą dyskusję wśród zgromadzonych uczestników. Firma Danmar Computers, odpowiedzialna za tworzenie e-narzędzi w projekcie, przedstawiła swoje działania poczynione w tym temacie do tej pory.

W ostatni dzień szkolenia uczestnicy wybrali się do Muzeum Piaggio, aby spotkać się tam z nauczycielami z miejscowych szkół. Na zakończenie opracowano harmonogram szkoleń narodowych, a także poświęcono czas na ocenę kończącego się szkolenia LTTA.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.