Szkolenie LTTA w ramach projektu eduDrone

W dniach 18-22 czerwca 2018 roku, w Larisie, w Grecji odbyło się szkolenie LTTA w ramach projektu eduDrone.

Pięciodniowe „Szkolenie trenerów eduDrone” miało na celu przygotowanie trenerów, którzy będą wspierać swoje organizacje w zarządzaniu szkoleniem eduDrone. Oprócz tego wszyscy uczestnicy wykorzystają umiejętności i wiedzę zdobytą podczas LTTA w celu wypracowania lepszej jakości wyników projektu.

Podczas szkolenia każdy z uczestników zaprezentował temat związany z problematyką projektu eduDrone. Prezentacje dotyczyły:

  • Wprowadzenia do Przemysłu 4.0
  • Wprowadzenia do technologii dronów
  • Przedsiębiorczości technologicznej
  • Wdrożenia przemysłu 4.0 i technologii dronów w kształceniu zawodowym
  • Nauczania podstaw Przemysłu 4.0 i technologii dronów uczniów przedmiotów zawodowych
  • Nauczanie podstaw Przemysłu 4.0 i technologii dronów w oparciu o pojęcie przedsiębiorczości technologicznej

Każdą prezentację wieńczyła dyskusja dotycząca wdrażania zdobytej wiedzy w tworzenie rezultatów, oraz sesja pytań i odpowiedzi.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.