Szkolenie LTTA w ramach projektu CodeIT

Na przełomie lutego i marca odbyło się szkolenie LTTA w ramach projektu CodeIT. Partnerzy z Polski, Cypru, Włoch, Rumuni oraz Łotwy spotkali się w FIORENZUOLA D’ARDA (Włochy), gdzie doskonalili swoje umiejętnosci
w zakresie aspektów edukacyjnych określających potrzeby i oczekiwania koncepcji wprowadzenia elementów algorytmicznych i programowych do klas nieinformatycznych.
Pierwszy dzień spotkania składał się z prezentacji materiałów szkoleniowych przedstawionych przez organizacje Danmar, COIN oraz Wszechnicę.
W kolejnym dniu partnerzy projektu zajęli się wdrażaniem treści materiałów szkoleniowych online, co wywołało bardzo owocną dyskusję na ten temat pomiędzy uczestnikami szkolenia. W kolejnych dniach skupiono się nad opracowaniem modelowego planu lekcji z przedmiotów fizyki, matematyki, chemii, geografii z uwzględnieniem elementów programowania.
Ostatni dzień spotkania był dniem podsumowującym oraz oceniającym szkolenie projektu CodeIT.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.