Szkolenie LTTA w ramach projektu 3DP

Skierowane do personelu krótkoterminowe “Szkolenie trenerów w zakresie druku 3D” odbyło się w dniach 22-26 stycznia 2018 r. na Malcie, a jego gospodarzem była organizacja MECB. Na szkolenie przybyło 21 przedstawicieli partnerstwa projektu 3DP z Rumunii, Malty, Polski, Litwy, Hiszpanii i Włoch.
Szkolenia LTTA są bardzo ważne dla osiągnięcia celów projektu, a to zapewniło jego uczestnikom kompetencje potrzebne do:

  • wykonania pilotażu kursu 3DP
  • przeprowadzenia wydarzeń upowszechniających (praktycznych warsztatów we wszystkich krajach partnerskich)
  • przeprowadzenia szkolenia dla personelu w swoich organizacjach
  • prowadzenia kursu 3DP dla studentów, młodzieży i dorosłych

“Szkoleni trenerów w zakresie druku 3D” miało na celu:

  • test dotychczas opracowanych rezultatów pracy intelektualnej
  • umożliwienie partnerom eksperymentowania, oceny i optymalizacji opracowanych rezultatów projektowych
  • umożliwienie partnerom wymianę opinii i wprowadzenie zmian do opracowanych rezultatów
  • szkolenie osób, które będą przeprowadzać pilotaż i/lub prowadzić wydarzenia upowszechniające

Podczas pięciodniowego szkolenia, przetestowano każdy moduł Systemu Zarządzania Nauką poprzez udział w prezentacji na żywo. Wyznaczony partner zaprezentował, a pozostali partnerzy ocenili. Partner Danmar Computers zapewni szkolenie techniczne z zakresu obsługi Systemu.
Zaproponowane przez partnerów zmiany zostaną wprowadzone w najbliższych tygodniach. Następnie, każdy będzie mógł się rejestrować na stronie 3d-p.eu/lms

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.