Stratagame – biuletyn #5

Dla projektu STRATAGAME – Strategic Partnership for Soft Skills Building through Gamification, powstał piąty i ostatni biuletyn, a w nim między innymi, o:

  • Stanie prac nad cyfrowym przewodnikiem dla nauczycieli;
  • Testach gry i przewodnika przez uczniów i nauczycieli;
  • Szkoleniu online, oraz
  • Ostatnich wydarzeniach upowszechniających.

Cały biuletyn w języku polskim dostępny jest TUTAJ.

Życzymy przyjemniej lektury