Start projektu Shaping Digital Classes

Projekt Shaping Digital Classes został zainicjowany w Berlinie w dniach 28–29.11.2019r. W ciągu tych dwóch dni mieliśmy czas na przejrzenie wszystkich zaplanowanych działań, omówienie ich i przydzielenie zadań poszczególnym Partnerom. Najważniejsze części spotkania obejmowały zagadnienia DigComEdu w zakresie oceny profesjonalnych kompetencji cyfrowych edukatorów, aby uczestnicy spotkania zrozumieli, co konkretnie jest potrzebne adresowanej grupie docelowej. Główną grupą docelową projektu są trenerzy, zwłaszcza o niskim poziomie umiejętności cyfrowych, uczący języków, zwłaszcza migrantów. Nasz projekt skierowany jest jednak również instytucji dydaktycznych i szkoleniowych.

Udało nam się także zaplanować pracę nad internetową platformą edukacyjną, ale także sposób, w jaki chcemy stworzyć samouczki – cyfrową reprezentację modułów szkoleniowych. Projekt Shaping Digtal Classes to kursy w formie samouczków wideo, alternatywa dla tradycyjnych treści tekstowych.

Następnym razem Partnerstwo spotka się w Atenach w dniach 30–31.03.2020r.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.