Szkolenie pracowników w ramach projektu ACE

“Short-term joint staff training events” to bardzo zaawansowana nazywa dla szkoleń organizowanych w ramach projektów typu Erasmus plus, dla kadry zaangażowanej w realizację projektu. W dniach 14-18 Listopad czworo przedstawicieli Danmaru miało niepowtarzalną okazję uczestniczenia w takim szkoleniu w ramach projektu ACE„Developing Adult Educators’ Competences to Promote Learners’ Life Style Entrepreneurship”.

  • Samoocena kompetencji edukatorów osób dorosłych prowadzona online;
  • Podstawy przedsiębiorczości LSE;
  • Wykorzystanie ICT i Otwartych Zasobów Edukacyjnych w LSE;
  • Marketing szkolenia LSE dla słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
  • Ocena umiejętności osób uczących się i ich kompetencji w LSE;
  • Podnoszenie świadomości na temat walidacji nabytych kompetencji.

Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pomogą nam w lepszym przygotowaniu rezultatów w ramach projektu ACE oraz na pewno zaprocentują w przyszłości, podczas kolejnych inicjatyw organizowanych dla wzmocnienia kompetencji edukatorów.