Spotkanie w Rzeszowie – BADGE

DSC 508010 i 11 czerwca w siedzibie Danmar Computers odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu BADGE. Większość partnerów stawiła się na spotkanie, dzięki czemu przedstawiciele z Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii mogli rozmawiać na temat dotychczasowego przebiegu i przyszłości projektu.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od prezentacji wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonego badania potrzeb. Następnie zaprezentowano dobre praktyki stosowane przy zakładaniu firm przez kobiety w trudnej sytuacji i omówiono sposoby wykorzystania tychże praktyk w pracy z kobietami, do których skierowany jest projekt BADGE.

W dalszej części spotkania zaprezentowano zestaw doradcy zawodowego, omówiono plan warsztatów pilotażowych „Różnorodność w Biznesie,” oraz termin realizacji zestawu dla uczestników warsztatów. Kolejny punkt porządku spotkania polegał na prezentacji platformy e-learningowej oraz społeczności internetowej, które wspomogą proces realizacji projektu dla grup docelowych.

W drugim dniu spotkania partnerzy skupili się na sprawach związanych z koordynacją i administracją projektu. Przeprowadzono krótkie warsztaty z obsługi platformy AdminProject , którą wykorzystujemy do zarządzania projektem BADGE. Strategia upowszechniania i materiały promocyjne były kolejnym punktem rozmów. Po nim zaprezentowano wyniki zewnętrznej i wewnętrznej oceny przebiegu projektu oraz zdecydowano się na procedury oceny w kolejnych miesiącach trwania projektu. Ostatnim punktem spotkania było zaplanowanie kolejnego spotkania i zarys działań mających zapewnić ciągłość efektów projektu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu oraz naszego profilu na Facebooku i Twitterze.

 badge new

 llp pl 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.