Spotkanie projektowe FEMENIN w Londynie

Koordynator projektu, partner ASPIRE, był gospodarzem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów w projekcie FEMENIN. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Londynie w dniach 1 i 2 kwietnia 2019 roku.

Poniedziałek, pierwszy dzień, dostarczył uczestnikom spotkania wiele cennych informacji zgromadzonych podczas prac na pierwszym rezultatem projektu, tj. programem szkolenia. Zaproponowano wiele interesujących tematów do opracowania, z których koordynator tego rezultatu (LBP) wybrał kilka najistotniejszych. Pierwszy dzień obejmował także dyskusje na temat budżetu, raportów okresowych i terminów spotkań oraz szkoleń.

We wtorek partnerzy zaczęli omawiać drugi rezultat projektu (kurs szkoleniowy) oraz czwarty (platformę e-learningową). Po nich rozmawiano o ewaluacji projektu, a następnie działaniach upowszechniających, skończywszy na podsumowaniu ustalonych terminów.

Partnerstwo FEMENIN po raz kolejny planuje się spotkać w Rzeszowie we wrześniu 2019 r. DANMAR przedstawi swój plan pracy nad trzecim rezultatem, tj. aplikacją mobilną.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.