Spotkanie podsumowujące projekt FFS

Ostatnie spotkanie w projekcie FFS odbyło się w dniach 17-18 lipca, w Lizbonie. Gospodarzem spotkania był partner IPR. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy.

Projekt poświęcony jest zagadnieniom produkcji żywności, w tym w szczególności produktom wyrabianym z mąki. W pierwszym dniu spotkania Partnerzy uczestniczyli w wizycie studyjnej w dwóch placówkach edukacyjnych oraz odbyli krótkie spotkanie projektowe poświęcone omówieniu zagadnień związanych z bieżącą realizacją projektu, szczególnie platformie e-learningowej oraz informacjom po szkoleniu LTTA. Przedstawiciel naszej firmy zaprezentował końcową wersję kursów dedykowanych grupie docelowej projektu (osobom w wieku 20-29 lat, które pracują lub są zainteresowane podjęciem pracy w sektorze przetwórstwa maki).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.