Rozpoczynamy realizację projektu „DICE”. Pierwsze spotkanie partnerów.

W dniach 12 – 16 listopada odbyło się pierwsze spotkanie partnerów oraz szkolnie w ramach projektu Diversity Inclusion Citizenship Empowerment (DICE).

Projekt ma na celu opracowania zintegrowanego, innowacyjnego podejścia na rzecz integracji społecznej, różnorodności i europejskiego obywatelstwa dla specjalistów pracujących z nowoprzybyłymi w celu opracowania bardziej skutecznych programów integracyjnych, mających większy wpływ na nowych przybyszy (NC).

Pierwszego dnia zostały omówione kwestie związane z zarządzaniem i codzienną administracją projektu, partnerzy podzielili najbliższe zadania i uszypułowali założenia zawarte w aplikacji.  Następne 4 dni zostały przeznaczone na szkolenie kadry projektu, a główne tematy to: różnorodność, włączenie społeczne, obywatelstwo europejskie i włączanie do społeczności. W szkoleniu aktywny udział wzięli również imigranci którzy opowiadali o swoich doświadczeniach i chętnie włączali się w dyskusje.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.