ACE – Raport z seminarium upowszechniającego nr 1 dla decydentów i praktyków związanych z edukacją

W dniu 17 maja 2017 roku w siedzibie Danmar-Computers w Rzeszowie odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu ACE – Developing Adult Educators‘ Competences to Promote Learners‘ Lifestyle Entrepreneurship. Spotkanie było organizowane dla decydentów i praktyków związanych z edukacją. Wzięło w nim udział 15 osób reprezentujących instytucje szkoleniowe, szkoły dla dorosłych, uczelnie wyższe, firmy zajmujące się szkoleniami. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji projektu, założeń i rezultatów. W projekcie zostały wypracowane trzy rezultaty:

  1. Program dla edukatorów,
  2. Materiały szkoleniowe i narzędzia ICT dla edukatorów dorosłych praktyków,
  3. Przewodnik dla nauczycieli osób dorosłych defaworyzowanych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych.

Ponadto drugi rezultat składa się z pięciu modułów, które zostały zaprezentowane na seminarium i szczegółowo omówione, a dotyczą one:

  • podstaw przedsiębiorczości LSE,
  • wykorzystania ICT i otwartych zasobów edukacyjnych w LSE,
  • marketingu szkolenia LSE dla słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji,
  • oceny umiejętności osób uczących się i ich kompetencji w LSE,
  • podnoszenia świadomości na temat walidacji nabytych kompetencji.

W czasie prezentacji platformy najwięcej uwagi poświęcono przedsiębiorczemu stylowi życia (LSE). Zaprezentowano również opowiadania o historiach sukcesu oraz video. Zebrani zwrócili uwagę na fakt, że konstrukcja platformy jest bardzo prosta i przystępna, a nawigacja intuicyjna. Materiały zamieszczone na platformie są bardzo ciekawe, dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia praktyczne, które można wykorzystać w pracy z uczącymi się dorosłymi. Szczególne poruszenie wzbudziły jednak historie sukcesu, które jak ocenili zebrani mogą stać się inspiracją do założenia własnej działalności dla wielu osób. Zebrane osoby zostały również poproszone o wykonanie testu samooceny (na początku seminarium upowszechniającego), który jest dostępny na platformie. Otrzymane wyniki dowiodły, że wiedza uczestników w zakresie LSE nie jest wystarczająca i należy ją pogłębić. Pod koniec spotkania każdy z uczestników podzielił się wnioskami i spostrzeżeniami ze spotkania. Seminarium było prowadzone w pracowitej i miłej atmosferze.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.