Ostatnie spotkanie projektowe oraz konferencja kończąca projekt

Na Cyprze w Nikozji w dniu 12 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie partnerów  oraz końcowa konferencja w projekcie EntrInnO. Konferencja odbyła się w Uniwersytecie w Nikozji.

Podczas konferencji zaprezentowano ideę projektu oraz jego rezultaty. Z pewnością punktem kulminacyjnym konferencji była sesja praktyczna, w czasie której zaprezentowano grę EntrInnO. Podczas sesji udowodniono, że takie gry ułatwiają proces uczenia się i rozwijania umiejętności, szczególnie tych, które omówione są w grze EntrInnO. Kolejnym ważnym aspektem był fakt, że walidacja takich gier w procesie uczenia się staje się coraz ważniejsza. Obecnie konieczne jest włączenie innowacyjnych sposobów uczenia się z wykorzystaniem nowych technologii w kursach uniwersyteckich.

Partnerzy podzielili się również swoimi doświadczeniami z pilotażu gry oraz zaprezentowali opinie uczestników. Prezentacje były bardzo interesujące i przyczyniły się do dyskusji, jak gra EntrInnO może zostać włączona do programu nauczania na poziomie uniwersyteckim w większej liczbie krajów
w Europie.

W trakcie warsztatów i równoległych sesji uczestnicy pobierali aplikację EntrInnO i eksperymentowali z jej funkcjami. Konsorcjum partnerów jest bardzo zadowolone z realizacji projektu EntrInnO i wszyscy są dumni z rezultatów, a także z możliwości włączenia ich do edukacji formalnej.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.