Print Stem – koniec projektu, początek zmian

Ostatnie spotkanie partnerów projektu Print Stem odbyło się 15 czerwca we Włoszech (Parma). Pierwszego dnia, przedstawiciele organizacji partnerskich, spotkali się po raz ostatni w siedzibie organizacji Cisita aby podsumować swoje dotychczasowe działania i rezultaty oraz omówić rzeczy, które pozostały do zrobienia.

Spotkanie przebiegło zgodnie z harmonogramem, omówiono kwestie raportu końcowego oraz upowszechniania projektu, partnerzy podzielili się pomysłami odnośnie nowych programów w zakresie wykorzystania druku 3d w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Dyskutowano również na temat wyboru platformy, na której umieszczane będą przykładowe eksperymenty i modele 3d opracowane przez szkoły i ustalono, że będzie to Thingiverse. Podczas ostatniej części spotkania partnerzy podsumowali swoją pracę w projekcie oraz ustalili kto zabierze glos podczas konferencji. Konferencja odbyła się następnego dnia w siedzibie Stowarzyszenia Producentów z regionu Parma. W konferencji wzięło udział ponad 50 osób. Lider projektu wyjaśnił ogólne założenia projektu oraz efekty dotychczasowej pracy, a poszczególni partnerzy podsumowali swoja działania i rezultaty w projekcie. Kolejnym punktem konferencji były prezentacje profesorów z Uniwersytetu w Parmie na temat możliwości jakie daje druk 3d oraz przedstawicieli dwóch poważnych przedsiębiorstw (Beam-It i Dallara Automotive), które już wykorzystują drukowanie przestrzenne. Bardzo ciekawym punktem konferencji było wystąpienie dr. Thomasso Ghidini, Dyrektora Działu Materiałów w Europejskiej Agencji Kosmicznej, który opowiedział o znaczeniu drukarek 3d w podboju kosmosu.

Wszyscy uczestnicy konferencji, wliczając przedstawicieli szkół, przedsiębiorstw i instytucji państwowych, bardzo pozytywnie wypowiadali się o projekcie, zgodnie uznali, że technologia druku 3d jest niezwykle ważna i wyrazili chęć prowadzenia lub wspierania podobnych projektów w przyszłości.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.