Powstał kolejny rezultat w ramach projektu GOLIC

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w ramach projektu GOLIC powstał kolejny rezultat projektu.GOLIC logo

W ramach projektu zostało ostatecznie opracowanych 10 modułów kursów językowych skierowanych pod kątem treści do przewodników turystycznych. Jest to istotna część projektu, stanowiąca podstawę głównego rezultatu, jakim są kursy m-learningowe dla przewodników turystycznych. Moduły zostały przygotowane na podstawie wzorów utworzonych przez Iberikę. Każdy z nich określa zakres słownictwa, gramatyki i podstawowych ćwiczeń. Rolą partnerów było opracowanie zawartości tych modułów, ale ostateczny kształt ćwiczeń został nadany przez Iberikę.

Ocena wewnętrzna (partnerstwo) i zewnętrzna (oceniający) odbyła się pod kątem skali użyteczności dla grupy docelowej, przydatności do osiągnięcia celów projektu oraz stopnia zrozumienia.

Zostało dokładnie opracowanych 10 modułów kursów językowych dla przewodników turystycznych pod kątem treści, na podstawie otrzymanych wyników badań, jak również zostało zidentyfikowanych 10 obszarów tematycznie powiązanych z pracą przewodników turystycznych. Jest to zakres tematyczny, w ramach którego grupa docelowa ma możliwość nauki języka obcego wybranego w ramach projektu. Daje to pewność, że zapamiętywanie pojedynczych słów i sekwencji będzie łatwiejsze i bardziej efektywne dla grupy docelowej. Pięciu partnerów podzieliło się tematami modułów (2 na partnera) i zajęło się tworzeniem dla nich treści. Iberika jako szkoła językowa zarządzała całym procesem.

Każdy moduł został stworzony w oparciu o ujednolicony schemat konstrukcji. Format tekstu został wcześniej ustalony, jak również obszerność zawartych w modułach tekstów i tabel używanych do umieszczania poszczególnych słów i zdań. Iberika przygotowała wstępną wersję modułów i przedstawiła ją całemu partnerstwu do oceny. Rolą organizacji partnerskich było wspieranie Iberiki i ewentualne komentowanie przygotowanego schematu.

Zastosowany podział prac pozwolił na zaangażowanie grupy docelowej i zainteresowanych stron. Iberika nie utworzyła komitetu, przyjęła jedynie rolę doradczą w całym procesie. Partnerzy, tworząc komitet programowy (z udziałem grupy docelowej) korzystali z wcześniej przygotowanej bazy kontaktów.

Konieczna była korekta i ocena kursu językowego przez szkołę językową. Iberika odegrała główną rolę w tym zadaniu. Zgromadzono wszystkie moduły, wprowadzono niezbędne zmiany i nadano ostateczny kształt i strukturę poszczególnym ćwiczeniom. Pozostali partnerzy pomagali Iberice w tym procesie.

Więcej informacji dostępnych na stronie projektu: http://golic.eu/

 

 

 

Zmienia życie. Otwiera umysły.
Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.