Pierwsze spotkanie partnerskie w projekcie SOFIA

W dniach 14-15 grudnia 2017 r., odbyło się pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu SOFIA –  Strategies to strenghten executive functions in adults. Partnerzy spotkali się w Rzeszowie (Polska) w siedzibie firmy Danmar Computers. Na spotkaniu poruszono temat wyboru platformy współpracy i zarządzania projektem. Partnerzy wybrali system Admin Project. Omówiono również 4 najważniejsze rezultaty intelektualne projektu. Pierwszy rezultat obejmie powstanie podręcznika dotyczącego cech i potrzeb osób dorosłych z EFD (zaburzenia funkcji wykonawczych) poświadczonych i/lub niewykwalifikowanych. Drugim rezultatem projektu będzie stworzenie narzędzi służących do opracowywania/ulepszania funkcji wykonawczych w populacji osób dorosłych. Jako trzeci rezultat projektu powstanie program z konkretnymi technikami opartymi na skupieniu i medytacji, a ostatni czwarty rezultat to powstanie wirtualnego centrum zasobów i opracowanie zestawu narzędzi dla uczestników. Na kolejnej części spotkania partnerzy dyskutowali nad strategią upowszechniania i wykorzystywania wyników projektu, omówiony został również plan ewaluacji oraz plan monitorowania projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.