Pierwsze spotkanie Partnerów w ramach projektu ENGAGE

W stolicy Cypru – Nikozji – w dniach 7 i 8 grudnia miało miejsce pierwsze spotkanie Partnerów projektu „ENGAGE” (ENhancinG Adults key competences to promote and encouraGe effective cooperation between Education and labor market). W spotkaniu, którego gospodarzem była cypryjska firma M.K. INNOVATIONS, udział wzięli wszyscy Partnerzy projektu z Rumunii, Grecji, Portugalii, Włoch i Polski. Tematem przewodnim spotkania było ustalenie zasad pracy w całym projekcie oraz szczegółowe omówienie najbliższych działań. Projekt adresowany jest do osób o niskich kwalifikacjach, szczególnie tzw. grupy NEETs oraz osób poszukujących pracy, które chciałyby podnieść poziom umiejętności w zakresie: rozwiązywania problemów, myślenia krytycznego, kreatywności i pracy zespołowej. Jego celem jest również ułatwienie „dopasowania” młodych pracowników i pracodawców poprzez dostarczanie wysokiej jakości możliwości kształcenia dostosowanego do potrzeb nisko wykwalifikowanych młodych osób dorosłych. Oprócz tematyki związanej z projektem, dla większości Partnerów, miejsce spotkania dało sposobność do nacieszenia się słońcem i piękną przyrodą.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.