PECOS4SMEs – spotkanie w Mediolanie

DSC 31447 i 8 maja 2014 roku partnerzy projektu PECOS4SMEs (Spersonalizowane strategie handlu elektronicznego dla MŚP) spotkali się po raz trzeci, tym razem w Mediolanie. Spotkanie we Włoszech miało na celu ocenę postępów, jakie zostały dokonane do tej pory w ramach projektu oraz ustalenie zadań koniecznych do zrealizowania na końcowym etapie projektu.

PECOS4SMEs to innowacyjny projekt, którego celem jest zwiększenie wykorzystania potencjału e‑commerce (handlu elektronicznego) przez MŚP poprzez zaoferowanie im spersonalizowanego programu szkoleniowego ułatwiającego wdrożenie udanych strategii dopasowanych do ich potrzeb.

Projekt PECOS4SMEs ma na celu wsparcie europejskich MŚP, aby mogły:

  • Podnieść świadomość i zainteresowanie o przekraczaniu granic handlu internetowego;pecos
  • Dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z płatnością przez Internet;
  • Uzyskać dodatkowe informacje na temat użycia Internetu jako drogi dochodu;
  • Przeanalizować znajomość rozwoju w MŚP i rozważyć strategiczne perspektywy tej znajomości w kontekście strategii prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Wprowadzić handel internetowy w planowanie biznesu i strategie innowacyjne;
  • Uzyskać zapisane strategie, tak, aby nie były tylko pomysłami, lecz czynnym wyborem, które mogą być przekazywane i zrozumiane przez MŚP;
  • Otrzymać strategie przyłączone do praktycznych procedur, które mogą być ciągle aktualizowane;
  • Być świadome europejskiego przekraczania granic ustawodawstwa handlu i świadczeń praw konsumenta.

Zapraszamy na stronę projektu: http://pecos4smes.eu/pl/ oraz blog: http://www.secssells.com/pl.

 llp pl 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.