Nowy projekt pt. CORAL

Przedstawiamy jeden z nowych projektów, który rozpoczął się we wrześniu. CORAL (Creating OppoRtunities for Adult Learners through entrepreneurial competences) zrzecza dziewięciu partnerów z różnych krajów Europy, aby wspólnie opracować nowe rozwiązania do rozwoju kompetencji osób dorosłych w zakresie przedsiębiorczości i zwiększenia ich aktywności na rynku pracy.

Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec września w siedzibie koordynatora – ALFMED, w miejscowości Perpignan we Francji. Dwu-dniowe spotkanie, trwające od 26 do 27 września, okazało się doskonałą okazją do tego, aby przedstawiciele instytucji współpracujących w projekcie mogli podzielić się swoimi doświadczeniem w pracy projektowej. Omówiono również założenia planowanych rezultatów w projekcie, z podziałem na role i zadania. Uzgodniono zakres upowszechniania oraz ewaluacji aktywności projektowych. Ponadto wybrano identyfikację wizualną projektu.

Kolejnym razem partnerzy w projekcie CORAL spotkają się podczas szkolenia, które odbędzie się wiosną przyszłego roku we Włoszech.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.