Nowy projekt DARE

DARE (DisAble the barRiErs) to nowy projekt zainaugurowany 9 kwietnia 2019 r. Pierwsze spotkanie odbyło się w biurze koordynatora, tj. Jugend- & Kulturprojekt e.V., w Dreźnie (Niemcy). Celem spotkania było omówienie założeń projektu i podział ról między partnerami. Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich wzięli udział w dwudniowym spotkaniu w dniach 9-10 kwietnia.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się ciepłym przyjęciem od koordynatora projektu (i gospodarza), po czym partnerzy zaprezentowali profile swoich organizacji. Potem przyszedł czas na dyskusje na temat zarządzania projektem, wyznaczenie członków komisji (osób pracujących nad projektem) i zaplanowanie kluczowych działań.

Drugi dzień koncentrował się na najlepszych praktykach członków komisji/liderów rezultatów pracy intelektualnej. Poświęcono również czas na omówienie finansowych aspektów projektu, jakości i działań upowszechniających.

Partnerzy po raz kolejny spotkają się w Larissie (Grecji) w dniach 12-13 września 2019 r., gdzie omówią bardziej szczegółowo prace nad pierwszymi rezultatami projektu (badaniami i materiałem audiowizualnym).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.