Nowy projekt – COMP-UP

Według badania PIAAC dotyczącego umiejętności osób dorosłych, znaczna liczba dorosłych obywateli Europy nadal zmaga się z podstawowymi umiejętnościami czytania i pisania oraz liczeniem. Ponadto, brak umiejętności informatycznych wśród tych osób dorosłych jest również problemem wartym rozważenia, który stanowi przeszkodę w ich codziennym życiu.

Konsorcjum projektu COMP-UP, mając wcześniejsze doświadczenia z osobami dorosłymi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji i o niskich kwalifikacjach, sugeruje, że aktualizacja kompetencji specjalistów ds. edukacji dorosłych, którzy wspierają uczące się osoby dorosłe, jest odpowiedzią na poprawę umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz umiejętności informatycznych tej grupy docelowej.

Źródło: https://pixabay.com/pl/illustrations/aktualności-tagesschau-polityka-624859/

 

Zatem, głównym celem projektu jest zwiększenie motywacji nisko wykwalifikowanych dorosłych uczniów do wzięcia udziału w edukacji i poprawy ich umiejętności czytania, liczenia i umiejętności cyfrowych.

Więcej informacji na: https://danmar-computers.com.pl/projekty-realizowane/eu/comp-up-motivate-adults-to-improve-basic-competences/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.