Kwestionariusz online projektu NEO-COL – Navigational Oriented ColRegs Training

Projekt NEO-COL (www.neo-col.eu) jest na dobrej drodze pod koordynacją partnera Turk Loydu, akredytowanej instytucji w zakresie klasyfikacji i certyfikacji w sektorach morskich i przemysłowych w Turcji. Konsorcjum projektowe składa się z prywatnych firm, organów publicznych oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego z Turcji, Rumunii, Hiszpanii, Polski i Niemiec. Każdy z wymienionych posiada szerokie doświadczenie w sektorze morskim.

Projekt został wdrożony z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus + przy wsparciu Narodowej Agencji Turcji. Kwestionariusz ma na celu analizę potrzeb dla modułu szkolenia online Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for VET, zatytułowanego „Navigational Equipment Oriented Colregs Training – NEO-COL.

Obecnie dostępnych jest wiele materiałów szkoleniowych do nauczania/uczenia się teorii zasad międzynarodowych przepisów dotyczących zapobiegania kolizjom na morzu (ColRegs). Jednak stała duża liczba wypadków morskich świadczy o istnieniu znaczącej różnicy pomiędzy tym, co jest nauczane w akademiach, a tym, co faktycznie jest wdrażane na morzu w rzeczywistych sytuacjach przez oficerów wachtowych.

Celem tego kwestionariusza jest zrozumienie zmian w zastosowaniu ColRegs, a także określenie przydatności sprzętu elektronicznego w procesie podejmowania decyzji przy pomocy ColRegs. Kwestionariusz skierowany jest do studentów, którzy zostali nauczeni ColRegs oraz do oficerów wachtowych służących na różnych statkach.

Kwestionariusz składa się z 23 pytań przygotowanych przez ekspertów i pracowników akademickich biorących udział w projekcie. Wyniki kwestionariusza zostaną udostępnione zainteresowanym stronom i opublikowane na stronie internetowej projektu (neo-col.eu) w październiku 2017. Aby wypełnić kwestionariusz, odwiedź stronę projektu: neo-col.eu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.