Vocal in Need – Kick-off meeting in Tralee

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Vocationally Orientated Culture and Language in Need – Vocal in Need  odbyło się w Tralee w dniach 23-24 października 2017 roku.

Projekt Vocal in Need zakłada przeniesienie innowacji z projektu VOCAL-Medical (2014-2016) w zakresie nauki języka i kultury w kontekście zawodowym, do nowego obszaru zawodowego, jakim jest sektor bezpieczeństwa. Projekt skierowany jest do specjalistów z sektora bezpieczeństwa, którzy muszą porozumiewać się ze społecznością imigrantów w szczególnych sytuacjach, w których dobre umiejętności komunikacyjne mogą czasami oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. W ten sposób, projekt stanowi odpowiedź na ważną potrzebę przezwyciężenia barier językowych i międzykulturowych w kontaktach z członkami społeczności imigrantów. Celem projektu jest dostarczenie materiałów szkoleniowych z zakresu języka i kultury, które poprzez współpracę mogą być wykorzystane w sektorze bezpieczeństwa pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i specjalistami pracującymi w tym sektorze. Jeden z pięciu modułów szkoleniowych on-line będzie również skierowany do agencji pracujących z migrantami.

Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane i profesjonalnie prowadzone przez Koordynatora projektu Institute of Technology Tralee, wzięli w nim udział wszyscy przedstawiciele partnerskich organizacji z: Litwy, Turcji, Niemiec, Włoch, Austrii, Bułgarii i Polski. Uczestnicy podzielili się zadaniami w projekcie, szczególną uwagę zwrócono na kwestię upowszechniania rezultatów oraz strategię zarządzania ryzykiem w projekcie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.