LTTA na wyspie Syros (Grecja) w ramach projektu Generativity: manage it!

W dniach 12 – 16 czerwca 2017 roku na wyspie Syros w Grecji odbyło się szkolenie dla pracowników. Składało się ono z pięciu modułów mających na celu wzmocnienie odpowiedzialności za naukę i zwiększenie autonomii w zarządzaniu projektami wśród pracowników i uczniów.

Moduły dotyczą następujących tematów:

  1. Priorytety finansowe i programowe strategii EU2020 w ramach różnych programów
  2. Jak zorganizować pomysł na innowacyjny i zrównoważony projekt
  3. Budowanie międzynarodowego, krajowego, lokalnego partnerstwa
  4. Procedury składania dokumentów zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
  5. Wdrażanie, ocena, waloryzacja, rozpowszechnianie, wykorzystanie rezultatów projektu

“Generativity: manage it!” to projekt, który odpowiada na niektóre z pytań pojawiających się głównie w trzecim sektorze organizacji w różnym obszarze:  od społecznej interwencji po edukację, od osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, po wsparcie zatrudnienia: potrzeba nabycia, rozwijania i wdrażania umiejętności i kompetencji w metodzie Zarządzania Cyklem Projektu (PCM).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.