Kolejne spotkanie w ramach projektu MICE

Czwarte spotkanie w ramach projektu MICE (Multicultural Care in European Intensive Care Units) maiło miejsce w Ostrawie w dniach od 23 do 24 kwietnia br. Spotkanie rozpoczęło się od mowy wstępnej i przywitania wszystkich uczestników przez reprezentanta Uniwersytetu w Ostrawie. Następnie przedstawiono plan działania na najbliższe dwa dni spotkania, na który wszyscy zgromadzeni wyrazili zgodę.
Pierwszą kwestią poruszoną podczas spotkania był kurs on-line, który został stworzony przy pomocy wszystkich partnerów. Jest to kurs skierowany do pielęgniarek z Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej mający na celu poszerzenie ich wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dotyczących opieki nad pacjentami z innego kręgu kulturowego lub innego wyznania.
Następnie partnerzy omówili konferencję upowszechniającą, która odbędzie się w każdym z krajów partnerskich. Szczegółowo zajęto się również kwestią organizacji seminarium nt. wielokulturowej opieki medycznej na OIOM-ie, które odbędzie się 14 września 2018r. w Amsterdamie.
Na koniec partnerzy poruszyli kwestie związane z upowszechnianiem projektu oraz zaplanowali kolejne działania w projekcie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.