Kick-off meeting w Turcji

W dniach 22-23 lutego 2017 r. w Tuzli w Turcji odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu NEO-COL – Navigational Equipment Oriented COLregs Training. Gospodarzem spotkania był Turk Loydu, który jednocześnie jest koordynatorem tego projektu.

Projekt NEO-COL ma na celu domknięcie tej luki kwalifikacyjnej pomiędzy światem pracy, a światem edukacji, poprzez określenie różnic między teorią, a rzeczywistym zastosowaniem oraz rozwojem realistycznych i najlepszych sposobów wprowadzenie nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych elektronicznych w nauczaniu regulaminu Collisiona.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów z Rumunii, Polski, Hiszpanii, Niemiec i Turcji.
W trakcie dwóch, bardzo intensywnych dni przedstawiono zebranym organizacje partnerskie, ideę projektu, plan zarządzania projektem, plan rozpowszechniania rezultatów, strategię upowszechniania oraz zapewnienia wysokiej jakości podejmowanych działań.

Partnerzy wspólnie podzielili między siebie zadania do przygotowania oraz odbyli szkolenie z zakresu użytkowania Admin Project jako narzędzia podstawowego w zarządzaniu projektem

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.