DEBATA MIĘDZYNARODOWA w ramach projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii”

W pierwszych dniach złotej polskiej jesieni, a dokładnie 25 i 26 września 2017 roku w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa debata poświęcona w całości kwestii współpracy międzysektorowej na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii.

Przedstawiciele firmy BD Center, Danmar Computers i Torridge Training Consultants zebrali się wraz z uczestnikami, aby przybliżyć problem Work Life Balance.

Pierwszy dzień spotkania był poświęcony wyzwaniom i oczekiwaniom dotyczącym współpracy międzysektorowej na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Goście z Wielkiej Brytanii przedstawili zastosowanie Work Life Balance w sektorze publicznym (Alma Belles) oraz prywatnym na temat, którego wypowiedział się Kenneth Payne. Następnie zaprezentowano wyniki testów platformy zawierającej narzędzia WLB. Na sam koniec spotkania w dniu pierwszym przedstawiono wyniki ewaluacji testowania wypracowanego rozwiązania.

Drugi dzień debaty był podzielony na dwie części. Pierwszy panel był poświęcony teoretycznym aspektom Work Life Balance, podczas którego dyskutowano na tematy związane z powyższy zagadnieniem. Poruszono min. kwestie systemu i formy organizacji czasu pracy w aspekcie WLB oraz społecznej odpowiedzialności bizensu a godzenia życia zawodowego z rodzinnym w organizacjach. Drugi panel dyskusyjny poruszał praktyczne aspekty Work Life Balance. Uczestnicy rozmawiali również o tym, jak wygląda WLB w pracy przedsiębiorcy oraz jak jest widziany oczami pracodawcy i pracownika. Kolejna kwestia poruszana podczas dyskusji dotyczyła konsekwencji niespójności samooceny jawnej i ukrytej u menadżerów. Jednym z ostatnich tematów, który poruszono podczas drugiego dnia debaty, było Work Life Balance w firmach typu start-up. Finałem całej debaty były warsztaty w grupach poświęcone wypracowaniu rekomendacji dla lepszego wrażenia WLB.