IN2STEAM – PROGRAM SZKOLENIA ONLINE W ZAKRESIE NAUKI STE(A)M I PRAKTYK UWZGLĘDNIAJĄCYCH PŁEĆ (IO2)

Program szkolenia online ma na celu promowanie nauki STE(A)M w szkołach podstawowych: to narzędzie będzie wspierać nauczycieli i trenerów w podnoszeniu ich kompetencji i umiejętności korzystania z podejścia edukacyjnego STE(A)M, jako aspekty dostępu do prowadzenia badań, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów wśród dzieci w wieku 8–11 lat, szczególnie wśród młodych dziewcząt.

Program nauczania składa się z 6 tematów modułowych:

  • Wprowadzenie do edukacji STE(A)M i możliwości STE(A)M, świadomość aspektów pedagogicznych związanych z nierównością dotyczącą płci, które mają wpływ na zaangażowanie dziewcząt w przedmioty ścisłe;
  • Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących aspektów płci w edukacji przed-miotów ścisłych, poprzez innowacyjne praktyki;
  • Międzysektorowe podejście do uczenia się w celu wspierania interdyscyplinarnej współpracy między sztuką a przedmiotami ścisłymi oraz zwiększenia motywacji i udziału młodych dziewcząt w szkole podstawowej, do podejmowania nauki w dziedzinach STEM;
  • Opracowywanie lekcji z wykorzystaniem zasad STE(A)M oraz włączanie umiejętności i koncepcji STE(A)M do praktyk stosowanych w klasie u dzieci w wieku szkolnym, stosowanie kreatywnego rozwiązywania problemów w rzeczywistym świecie przy użyciu treści interaktywnych, w celu wspierania krytycznego myślenia, kreatywności, analizy i kompetencji rozwiązywania;
  • Wykorzystanie otwartych zasobów, technologii i innowacyjnego projektowania w celu stworzenia motywujących i inspirujących doświadczeń w zakresie nauki STE(A)M w kreatywnych i opartych na współpracy środowiskach nauczania, zgodnie ze standardami edukacji naukowej i obszarami sztuki;
  • Ocena STE(A)M.

Aktualnie treści modułów są przygotowane w języku angielskim i partnerzy są w trakcie tłumaczenia tego rezultatu na języki narodowe. Wkrótce materiały powinny być dostępne na platformie we wszystkich językach partnerów.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.