Jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie – warsztaty w ramach projektu CES&L

Głównym problemem, z jakim borykają się absolwenci wyższych uczelni, jest niedostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Niestety, nie ma jednego dobrego rozwiązania takiego stanu, przede wszystkim dlatego, że kształcenie jest procesem wieloletnim, zaś szybkość zmian zachodzących w gospodarce liczy się w dniach, o ile nie w godzinach. Sprawdzanym rozwiązaniem jest w takim wypadku dostosowywanie swoich kwalifikacji i umiejętności na bieżąco do tego, czego wymagać będzie od absolwentów rynek pracy. W ramach projektu “Crafting Employability Strategies for HE Students of Languages in Europe” (CES&L) przygotowywane są warsztaty dedykowane osobom kończącym studia, szczególnie tym, które będą absolwentami kierunków językowych.

Tematyka dziesięciu warsztatów dotyczy m.in. aspektów społecznych, interpersonalnych oraz behawioralnych, które pozwalają studentom na wykorzystanie i rozwijanie ich potencjału wiedzy w zakresie kompetencji językowych. Aktualnie, partnerzy projektu opracowują końcowe wersje warsztatów, które będą dostępne on-line na stronie: www.languages4work.eu/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.