HEALTHNIC: ostatnie spotkanie projektowe

Ostatnie spotkanie projektowe odbyło się w Tralee (Irlandii) w dniach 16 i 17 maja 2019 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez INSTYTUT TECHNOLOGII i było podsumowaniem wydarzeń związanych z projektem.

Pierwszy dzień poświęcony był prezentacji zestawu narzędzi: Healthnic Toolkit. Uczestnicy spotkania omówili każdą jego sekcję, dzieląc się swoimi uwagami dotyczącymi ostatecznego kształtu tego rezultatu. Healthnic Toolkit będzie dostępny poprzez stronę internetową projektu. Następnie omówiono kwestie dotyczące wydarzeń upowszechniających, które wkrótce wszyscy partnerzy zorganizują w swoich krajach.

Drugi dzień to administracja projektem, ale również poświęcono czas na dyskusję i planowanie działań promocyjnych. Rozważano również kwestie związane z oceną projektu i wynikającymi z dyskusji zadaniami. Jednak ważną częścią drugiego spotkania była prezentacja nauczyciela i naukowca z Limerick University (Alex McKillican), który podzielił się swoimi doświadczeniami z organizacji warsztatów Healthnic Diet w Irlandii.

Więcej informacji i podsumowanie poetyckie (w języku angielskim): http://healthnic.eu/last-healthnic-meetings-poetic-summary/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.