FLIMCO – spotkanie otwierające partnerów

W Salerno odbyło się spotkanie partnerów rozpoczynające projekt FLIMCO – Financial Literacy in Marginalised Communities, który ma na celu podniesienie umiejętności finansowych grup zmarginalizowanych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Zwiększenie tych umiejętności pozytywnie wpłynie na integrację społeczną wymienionych powyżej grup, gdyż mówiąc o „umiejętnościach finansowych”, odnosimy się do „połączenia świadomości, wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań niezbędnych do podejmowania rozsądnych decyzji finansowych, co prowadzi do osiągnięcia indywidualnego dobrobytu finansowego”.

Projekt zakłada stworzenie trzech produktów: poradnika na temat związku między umiejętnościami finansowymi, a kulturowymi aspektami zmarginalizowanych społeczności, ram dla kursu dotyczącego umiejętności finansowych oraz jego wersji internetowej.

Gospodarzem spotkania we Włoszech była Essenia UETP, organizacja prowadząca działalność w dziedzinie mobilności międzynarodowych, która dzięki wysokiej jakości świadczonych usług otrzymała Kartę jakości mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET Mobility Charter).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.