Pierwsze spotkanie w ramach projektu Math & Motivation

O tym, że motywacja do nauki odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu wiedzy wie każdy. Jednak są przedmioty, które sprawiają uczniom więcej kłopotów i są mniej lubiane. Do takich niewątpliwie należy matematyka (choć może to dziwić, bo jest to przecież królowa nauk). Aby pomóc młodym osobom uzupełnić wiedzę z zakresu umiejętności liczenia oraz zwiększyć w przyszłości ich potencjał na rynku pracy opracowany został projekt pn. „Math & Motivation”. O jego realizacji, podczas inauguracyjnego spotkania w Sofii w dniach 13-14 września br. rozmawiali przedstawiciele instytucji partnerskich z siedmiu krajów. Partnerzy dokonali przeglądu zapisów projektu i wyznaczyli zadania na najbliższe miesiące. Spotkanie odbyło się w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego w Bułgarii, które ma miejsce 15 września.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.