FFS – Trzecie spotkanie partnerów w ramach projektu Floury Food Safety

W Mariborze (Słowenia) w dniach 18 i 19 października 2017 r. odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu „Floury Food Safety”, poświęconego zagadnieniom produkcji żywności, w tym w szczególności produktom wyrabianym z mąki. Spotkanie odbyło się na Wydziale sztuki Uniwersytetu w Mariborze w siedzibie „Centrum Eko-Remediacji” zajmującego się wprowadzaniem usprawnień w produkcji rolnej.

W pierwszym dniu spotkania Partnerzy omawiali zagadnienia związane z bieżącą realizacją projektu, w tym z opracowaniem kursów dedykowanych grupie docelowej projektu (osobom w wieku 20-29 lat, które pracują lub są zainteresowane podjęciem pracy w sektorze przetwórstwa maki). W drugim dniu spotkania, Partnerzy uczestniczyli w wizycie studyjnej na edukacyjnym poligonie doświadczalnym, na którym prowadzone są badania nad samowystarczalnością w uprawie roślin. Poligon prowadzony jest przez prof. Anę Vovk Korže, pracownika naukowego Uniwersytetu Mariborskiego i kierownika „Centrum Eko-Remediacji”. Kolejnym punktem spotkania była wizyta w Centrum Biotechnologii i Turystyki w miejscowości Novo Mesto, w której prowadzona jest od ponad 130 lat szkoła średnia, kształcąca przyszłych pracowników sektora spożywczego. Ostatnim punktem spotkania była wizyta w Młynie prowadzonym od 250 lat przez rodzinę Košak, w którym mąka produkowana jest sposobami tradycyjnymi.

Partnerzy, oprócz bardzo ciekawego programu spotkania mieli również okazję do podziwiania pięknych krajobrazów Słowenii oraz degustacji lokalnych potraw.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.