FFS – Czwarte spotkanie partnerów w ramach projektu Floury Food Safety

W siedzibie naszej firmy w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2018 r. odbyło się czwarte spotkanie partnerów projektu „Floury Food Safety”, poświęconego zagadnieniom produkcji żywności, w tym w szczególności produktom wyrabianym z mąki. W pierwszym dniu spotkania Partnerzy omawiali zagadnienia związane z bieżącą realizacją projektu, w tym zaprezentowali wstępne wersje kursów dedykowanych grupie docelowej projektu (osobom w wieku 20-29 lat, które pracują lub są zainteresowane podjęciem pracy w sektorze przetwórstwa maki). W drugim dniu spotkania, Partnerzy uczestniczyli w wizycie studyjnej na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Prezentację pod tytułem „Innowacje w ochronie zdrowia publicznego poprzez zapewnienie jakości i bezpieczeństwa w sektorze produkcji żywności” wygłosił dr inż. Bożydar Ziółkowski. Kolejnym punktem spotkania była wizyta w cukierni „Na Miodowej – Orłowski Julian, Rak Kazimierz”, gdzie Goście mieli możliwość zapoznania się z produkcją wyrobów cukierniczych. Partnerzy, oprócz bardzo ciekawego programu spotkania mieli również okazję do degustacji lokalnych potraw, szczególnie tych wytwarzanych przy użyciu mąki.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.