Pierwsze spotkanie w ramach projektu FFS w Ankarze

Pierwsze spotkanie w ramach projektu FFS – Floury Food Safety training from virtual to reality for youth odbyło się w Ankarze w dniach 15-16 maja 2017 roku.

Projekt FFS koncentruje się na opracowaniu za pomocą metody Biznes-Innowacje-Technologie (BIT) innowacyjnej zdalnej techniki nauczania skierowanej do młodych ludzi, którzy pracują lub chcą pracować w sektorze produkcji żywności. Sektor ten jest wspólnym, najtańszym i łatwym do zdefiniowania w całej Europie.

Działania podejmowane w kierunku zaspokojenia potrzeb młodych uczestników sektora będą naprzemiennie się przenikały tj. teoria z praktyką w miejscu pracy.

Innowacyjne techniki uczenia się są konieczne w erze cyfryzacji, powinny być również uzupełnione przez metodę BIT, aby cele kształcenia młodzieży zostały zrealizowane. Działania projektowe są spójne z sektorowymi i horyzontalnymi priorytetami strategii UE 2020 oraz Strategią Żywności 2030 i Europejskim Urzędem Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), które zakładają rozwijanie umiejętności, wiedzy, wzrost zatrudnienia, zachęcają do nauki w oparciu o metodę BIT i jednoczesne podnoszenie jakości życia młodych ludzi.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.