EPIC – spotkanie w Bath, UK

WP 20140312 010Jak podają wyniki raportu ELAN, istnieje związek między dostosowaniem językowym i kulturowym a zwiększeniem obrotów handlowych. Mimo, iż nie jest to zależność przyczynowo-skutkowa, warto jednak zwrócić na nią uwagę. Stała się ona motywem przewodnim do realizacji projektu „Enhancing and Promoting International business Communication – EPIC”.

W dniach 11-13 marca br. w Bath (Wielka Brytania) odbyło się drugie już spotkanie partnerów w ramach tego projektu. Jego głównym przedmiotem była dyskusja na temat stanu gospodarki państw uczestniczących w projekcie, diagnozy potrzeb językowych oraz istotności tej kwestii w wymianie handlowej. Partnerzy zaprezentowali raporty sytuacyjne i nakreślili plan dalszych działań w projekcie, które obejmować będą przede wszystkim certyfikowane warsztaty dla audytorów językowych, odpowiedzialnych za realizację audytu i opracowanie strategii wsparcia zdolności językowych i komunikacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach MŚP.EPIC-Logo-vector

Projekt realizowany jest w ramach Programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Więcej o projekcie można znaleźć na stronie: epicforyou.eu.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ze spotkania w Bath:

 llp pl 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.