EPIC – Ostatnie spotkanie w Palermo

Na przełomie czerwca i lipca tego roku przedstawiciele poszczególnych partnerów spotkali się w Palermo (Włochy) na ostatnim, dwudniowym spotkaniu, które organizował włoski partner – Centrum Twórczego Rozwoju „Danilo Doci”. W spotkaniu wzięły udział wszystkie organizacje realizujące projekt. Głównym celem projektu jest popularyzacja oraz rozwój międzynarodowej komunikacji biznesowej, która ma wpłynąć na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Projekt zakłada, że nabycie przez przedsiębiorstwa umiejętności międzynarodowej komunikacji pozytywnie wpłynie na obrót tych firm.

Na ostatnim już spotkaniu zaprezentowano wnioski podsumowujące oraz podzielono się opiniami po zakończeniu audytów. Każdy z partnerów przedstawił postęp prac w projekcie od ostatniego spotkania, które miało miejsce w Hiszpanii (marzec 2015). Przedstawiciele instytucji partnerskich przedstawili doświadczenia nabyte podczas realizacji projektu. Określono również dalsze plany i zadania na okres realizacji projektu, który kończy się we wrześniu bieżącego roku.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania.

llp pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.