e-CAL – Spotkanie w Rzeszowie

W Rzeszowie, w siedzibie Danmar Computers, w dniu 22 i 23 czerwca tego roku, odbyło się spotkanie partnerów w ramach projektu „e-Coaching et des apprentissage projektu Langues”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich projektu, w tym Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski i Austrii. Partnerzy omówili rezultat projektu nr 1 – Aktualny stan wiedzy i analiza metod wsparcia samodzielnej nauki języka z wykorzystaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER). Petra Patrimonia Korsyka przedstawiło główne wnioski z analizy aktualnego stanu wiedzy oraz najważniejsze kwestie do rozpatrzenia przy tworzeniu przewodników i kursów internetowych. O postępach w pracy nad wersją 1 rezultatu intelektualnego nr 2, poinformowała organizacja Forium. Wybrana struktura przewodnika opiera się na modelu nauki języków Chamona, która zakłada wykorzystanie czterech meta kognitywnych procesów: Planowania, Wdrażania, Monitorowania i Oceny. Obie części przewodnika, skierowane do osób uczących się i wspomagających proces uczenia się, opracowane są w oparciu o te cztery procesy i koncentrują się na nauczaniu języków obcych. Jakkolwiek, zostało podkreślone przez ELC i Forium, że ze wszystkich rezultatów, rezultat nr 2 musi być szczególnie precyzyjnie zdefiniowany, ze względu na swój istotny wpływ na opracowanie e-kursów.

Partnerzy uzgodnili dalsze działania w projekcie, z uwzględnieniem rezultatu intelektualnego nr 2.
Ostatnia część spotkania obejmowała główne tematy dotyczące zarządzania, upowszechniania oraz wypracowane rezultaty inne kwestie podniesione przez partnerów.

Następne spotkanie w ramach projektu zostało zaplanowane w Empoli, we Włoszech, w dniach 3 i 4 kwietnia 2017r.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ze spotkania: